Ważne zmiany dla importerów i eksporterów – Unijny Kodeks Celny

· · | Ciekawostki

Od 1 maja obowiązuje nowy unijny kodeks celny. W życie weszły nowe przepisy, regulujące obrót towarami. Z tego powodu przedstawiamy Wam podsumowanie najistotniejszych informacji.

 

Kogo dotyczą nowe regulacje? Podmiotów które:

 • posiadają status upoważnionego przedsiębiorcy AEO
 • odprawiają towary w uproszczeniu
 • importują/eksportują towary na dużą skalę
 • w ramach obrotu towarowego, uiszczają opłaty licencyjne
 • do obliczenia wartości celnej towaru wykorzystują kwoty z pierwszych faktur, wystawionych w łańcuchu sprzedaży

 

Co zmieniło się w przepisach?

 • powstał nowy katalog tzw. specjalnych procedur celnych
 • zmieniły się zasady stosowania wspólnotowych procedur celnych
 • rozszerzono zestaw procedur uproszczonych
 • zwiększono zakres warunków, które należy spełnić, by uzyskać pozwolenie na korzystanie z uproszczonych procedur celnych

 

Na co eksporter/importer powinien zwrócić uwagę?

 •  zorientowanie się w zakresie wprowadzanych przez UKC zmian,
 • dokonanie identyfikacji realizowanych w firmie operacji importowych i eksportowych,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji posiadanych pozwoleń umożliwiających realizację tych operacji,
 • przeanalizowanie tego, co trzeba zmienić/zmodyfikować, aby dostosować pozwolenia do nowych przepisów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.