Blog

30
cze

Wzrasta znaczenie polskich portów

No Tags | Uncategorized

Zarządy polskich portów podają, że niemalże od 25 lat, notują wzrost przeładunków. Obecnie statystyki rosną dynamicznie, ponieważ od początku dekady wzrosło także wsparcie finansowe w portową infrastrukturę. Pochodzi ono ze Skarbu Państwa, ale też z dzierżaw terminali i nabrzeża.   Dzięki temu standardy obsługi znacznie wzrosły, w głównych portach nie można też narzekać na czas […]

Read More
26
cze

Transport kolejowy rośnie w siłę

No Tags | Uncategorized

Polski przemysł kolejowy jest aktualnie w fazie wzrostu. Przemawiają za tym nie tylko dane statystyczne podające średni wzrost inwestycji na poziomie 2,6 %, ale też stabilizacja gospodarcza kraju.   Przewoźnicy kolejowi niestety nie są dotowani, zatem nie ma tu wzrostu popytu na nowe tabory, ale można zauważyć stabilizację i większe zainteresowanie transportem szynowym.   Ciekawą […]

Read More
07
cze

Jakie postanowienia w sprawie Pakietu Drogowego?

No Tags | Uncategorized

Komisja Europejska podała do wiadomości 31 maja br ustalenia w sprawie tzw. Pakietu Drogowego. Nowe ustalenia dotyczą przede wszystkim wymiaru czasu pracy, ale też regulacji w systemie opłat drogowych oraz przepisów socjalnych. Ściśle doprecyzowana została kwestia przerwy – kierowca ma prawo do niej po 4,5 godziny jazdy, podczas gdy zmienia go drugi kierowca. Nie było do […]

Read More