Zabezpieczanie ładunków w transporcie

No Tags | Uncategorized

Obok bezpieczeństwa na drodze i zachowania szczególnej ostrożności w ruchu lądowym konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie przewożonego ładunku. Nieodpowiednie zastosowanie się do tych wymogów może skończyć się tragicznie. Oczywiście w niebezpiecznych sytuacjach spowodowanych źle zabezpieczonym ładunkiem odpowiada przewoźnik.

 

Przepisy dotyczące prawidłowych procedur w zakresie zabezpieczania towarów uległy zmianie 28 lutego 2018 roku. Wcześniejsze przepisy były zbiorem wskazówek dotyczących mocowania ładunku, obecnie rozporządzenie zawiera dokładniejsze wytyczne co do przewozu ładunków i sposobów jego mocowania na pojeździe. Celem nowych przepisów jest zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych nieumiejętnym zabezpieczaniem przewożonych towarów.

 

Główne zalecenia to szereg wytycznych, które mają na celu poprawę stabilności przewożonego ładunku. Zaleca się zachowanie czystości na przestrzeni ładunkowej i umieszczenie towaru w sposób stabilny. Środek ciężkości powinien znajdować się jak najniżej i w pobliżu osi wzdłużnej pojazdu. Ładunek nie może podczas ruchu ulec przesunięciu i przechyleniu. Po każdym częściowym rozładunku należy sprawdzić mocowania pozostałego towaru. Również po przebyciu dłuższego odcinka trasy, gwałtownego hamowania, stromego wjazdu lub/i zjazdu, także zaleca się sprawdzić czy ładunek nadal jest stabilny.

 

Zaleca się też zastosowanie co najmniej jednej z metod mocowania:

 

Ryglowania – w przypadku gdy ładunek można dopasować do kształtu pojazdu, uniemożliwiając tym samym jego przesuwanie. W tym przypadku dopuszczalne wolne przestrzenie to 5 cm pomiędzy ładunkami i do 15 cm pomiędzy ścianą pojazdu, a ładunkiem.

 

Blokowania – ta metoda służy do usztywnienia ładunku. Towar układa się przy sztywnej ścianie lub tworzy podpory do potrzebnej wysokości, aby nie było możliwości przechylenia ładunku. W tej metodzie można także użyć palet lub klinów, jako materiałów zabezpieczających ładunek.

 

Odciągi proste – ta metoda używana jest dla ładunków, które są zagrożone przemieszczaniem wzdłuż lub w poprzek pojazdu. Używane są tu pasy mocujące, liny lub łańcuchy. W ten sposób ładunek może nieznacznie przesunąć się wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, wytwarzając przeciwwagę, eliminując siłę bezwładności.