Obowiązek weryfikacji wagi kontenerów w gestii załadowcy

· · · · · · | Transport

Pierwszego dnia lipca 2016 roku wprowadzone zostaną nowe regulacje Konwencji o Bezpieczeństwie Morskim (SOLAS), odnoszące się do globalnych wymogów weryfikacji wagi kontenerów. Oznacza to, że nadawca towaru będzie osobą odpowiedzialną za zważenie i podanie wagi kontenerów, które chce transportować drogą morską.

 

 

 

Dlaczego wprowadzone zostaną takie regulacje?

 

Błędy które pojawiały się w deklaracjach wagi rzeczywistej towaru  często były przyczyną wypadków, spowodowanych zbyt dużą wagą kontenera . Członkowie żeglugi międzynarodowej postanowili zaradzić tej sytuacji i podjęli działania, które miałyby wyeliminować błędy w deklaracjach wagi rzeczywistej. W rezultacie IMO, czyli Międzynarodowa Organizacja Morska, we współpracy z przedstawicielami przemysłu, przyjęła przepisy w ramach konwencji SOLAS. 

 

 

Po co właściwie określać dokładną wagę rzeczywistą?

 

Wszystko po to, aby operator statku przygotował plan sztauerski, pozwalający na bezpieczną żeglugę.

Wymogi VGM (Zweryfikowana Masa Całkowita) określają całkowitą masę brutto kontenera, która obejmuje wagę ładunku, materiały mocujące i wagę samego kontenera.

 

 

Konwencja SOLAS oferuje dwa sposoby pozyskania VGM jako certyfikowane i zatwierdzone przez uprawniony organ krajowy:

 

Sposób nr 1 – Ważenie

Ważenie kontenera przy pomocy odpowiednio skalibrowanego i certyfikowanego sprzętu/wagi

 

Sposób nr 2 – Obliczanie

Suma mas = masa pojedynczych sztuk towaru +opakowanie (palety, materiały zabezpieczające) +

tara kontenera

 

Uwaga: niewłaściwe jest przyjęcie metody nr 2 w przypadku złomu i innych ładunków masowych.

 

Zweryfikowanie VGM jest obligatoryjne. Ładunek nie zostanie załadowany na statek do momentu sprawdzenia VGM.

 

Odpowiedzialność za uzyskanie i udokumentowanie VGM kontenera spoczywa na załadowcy

konosamentowym.

Istnieje możliwość aby załadowca upoważnił trzecią stronę celem złożenia certyfikowanego VGM w jego imieniu.

 

Respektowanie tych wymagań będzie chroniło zarówno operatorów statków i terminali, jak również nadawców transportu. Normy dotyczące weryfikacji wagi brutto wpłyną na komunikację, infrastrukturę i procesy wszystkich członków łańcucha dostaw.