Zmiany na Odrze – nowe możliwości

No Tags | Uncategorized

Nie tylko transport drogowy i kolejowy może cieszyć się podjętymi inwestycjami. W transporcie śródlądowym pojawiły się również projekty, które mają wesprzeć jego niewykorzystany potencjał. Obok rzeki Wisły, zmiany dokonają się także na Odrze.

 

Niedawno pojawił się program ustanowiony przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który dotyczy wykonania stopni wodnych. Minister Marek Gróbarczyk poinformował, że przygotowana jest kompleksowa dokumentacja, obejmująca inwestycje w roku bieżącym i latach kolejnych. Projekt dotyczy lokalizacji stopni wodnych, odcinków żeglugowych i niezbędnych modernizacji.

 

Ma powstać ponad 20 stopni wodnych, na kilku z nich będzie możliwa budowa elektrowni o mocy od 50 do 100 MW.

 

Pierwszą, już ogłoszoną inwestycją, jest wykonanie stopni wodnych w Siarzewie, czyli na Wiśle, natomiast na Odrze inwestycja będzie w tym roku podjęta w Lubiążu i Ścinawie.

 

W Malczycach do końca maja ma powstać śluza na stopniu wodnym. Ma to powstrzymać erozję koryta Odry.

 

Niedawno Gróbarczyk odwiedził Nową Sól. Miasto to jest największe z nadodrzańskich miejscowości w województwie lubuskim. W porcie nowosolskim ma zostać wybudowana ściana przeciwpowodziowa.

 

Strategia rozwoju dróg wodnych zakłada, że dla Odrzańskiej Drogi Wodnej do roku 2020, wykonane zostaną inwestycje w budżecie do około 2,9 mld zł, zaś do 2030 łącznie około 30,7 mld zł.

 

Aktualnie tworzone są procedury dotyczące wykonalności i priorytetów, jednym z nich to wysoki stan wód do żeglowania z jednoczesnym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

 

Najtrudniejsze w całym przedsięwzięciu jest zachowanie standardów dotyczących ochrony środowiska. Narzucone przez Unię Europejską dyrektywy, niejako hamują inwestycje. Wykonanie inwestycji pochłonie przez to więcej czasu, gdyż na pierwszym miejscu trzeba wziąć pod uwagę środowisko naturalne. Każda inwestycja i jej poszczególne etapy, wymagają raportowania do UE na temat postępowania zgodnie z wymogami ekologicznymi.

 

Do dużych plusów, obok przywrócenia żeglowności Odry, należy też fakt, iż powstaną źródła odnawialnej energii.