Eksport i import – pierwsze kroki – jak uniknąć kosztów?

· · · · · | Uncategorized

Dla tych którzy dopiero zaczynają pracę z logistyką a zaplanowanie transportu przysparza wielu pytań przedstawiamy coś co jest podstawą w tej branży, czyli reguły handlu międzynarodowego. Określone one są w znowelizowanej wersji Incoterms 2010.

 

Wiele firm, które decyduje się zacząć importować lub eksportować towary powinno wiedzieć, że podczas obrotu dobrami materialnymi obowiązują pewne reguły. Pomagają one zdefiniować jak kupujący i sprzedający dzielą się obowiązkami, czyli kto i w którym momencie ponosi koszty i ryzyko.

Czym jest ryzyko?

To możliwość uszkodzenia lub utraty towaru oraz opóźniania w dostawie w sytuacji niezależnej od sprzedającego i kupującego.

EXW, FOB, DAP… jeśli te trzyliterowe skróty nic Ci nie mówią, lepiej abyś zapoznał się bliżej z ich definicjami.  Lepiej przecież być świadomym obowiązujących zwyczajów handlowych  i nie dać nabić się w butelkę.

Co regulują Incoterms?

 • Koszty (fracht/przewoźne, odprawa celna, wzajemna pomoc ubezpieczenie)
 • Obowiązki związane z dostawą (dokumenty, formalności)
 • Wskazują moment wykonania dostawy
 • Przejście ryzyka w dostawie

REGUŁY DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW I GAŁĘZI TRANSPORTU

 • EXW EX WORKS (Z ZAKŁADU)

Sprzedający wykonuje dostawę a ryzyko przechodzi na kupującego gdy postawi towar do dyspozycji kupującego w uzgodnionym punkcie i w uzgodnionym czasie. Najmniejsza odpowiedzialność sprzedawcy.

 • FCA FREE CARRIER (DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA)

Kupujący podstawia środek przewozowy do miejsca sprzedającego (zakładu, magazynu, fabryki itp.), ładuje towar, a sprzedający wykonuje dostawę.  

Natomiast, jeżeli to jest inne miejsce niż miejsce sprzedającego (np. port morski, port lotniczy, stacja kolejowa) to sprzedający wykona dostawę gdy dostarczy towar na przybyłym środku transportu przygotowany do rozładunku ale nie rozładowany

 • CPT CARRIAGE PAID TO (PRZEWÓZ OPŁACONY DO)

Sprzedający wykonuje swoją dostawę a ryzyko przechodzi na kupującego, gdy dostarczy towar do wybranego przez siebie przewoźnika, zawrze (i opłaci) z nim umowę przewozu do wskazanego miejsca przeznaczenia.  Odprawa celna eksportowa (o ile dotyczy) po stronie sprzedającego.

 • CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO)

Sprzedający wykonuje dostawę gdy wyda towar pierwszemu przewoźnikowi. Sprzedający ma opłacić przewóz (fracht) do wskazanego w umowie miejsca.  Sprzedający musi jeszcze zawrzeć umowę ubezpieczenia ładunku od ryzyka utraty, uszkodzenia lub ubytku w czasie przewozu tzw. CARGO – ubezpieczenie na rzecz kupującego.

 • DAT DELIVERED AT TERMINAL (DOSTARCZONY DO TERMINALU)

Sprzedający wykonuje swoją dostawę a ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towar zostanie wyładowany i postawiony do dyspozycji kupującego w wymienionym z nazwy terminalu. Odprawa celna eksportowa (o ile dotyczy) po stronie sprzedającego.

 • DAP DELIVERED AT PLACE (DOSTARCZONY DO MIEJSCA)

Sprzedający wykonuje swoją dostawę a ryzyko przechodzi na kupującego gdy towar jest postawiony do dyspozycji kupującego na przybyłym środku transportu, gotowy do wyładunku ale nie rozładowany, w wymienionym z nazwy miejscu przeznaczenia. Odprawa celna eksportowa (o ile dotyczy) po stronie sprzedającego.

 • DDP DELIVERED DUTY PAID (DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE)

Sprzedający wykonuje swoją dostawę a ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towar jest postawiony do dyspozycji kupującego na przybyłym środku transportu, gotowy do wyładunku, ale nie wyładowany w wymienionym z nazwy miejscu przeznaczenia. Odprawa celna w eksporcie i imporcie po stronie sprzedającego (o ile dotyczy) po stronie sprzedającego.

 

REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO

 • FAS FREE ALONGSIDE SHIP (DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU)

Sprzedający wykonuje swoją dostawę a ryzyko przechodzi na kupującego kiedy towar zostanie dostarczony wzdłuż burty statku w wymienionym z nazwy porcie załadunku. Odprawa celna w eksporcie (o ile dotyczy) po stronie sprzedającego.

 • FOB FREE ON BOARD (DOSTARCZONY NA STATEK)

Sprzedający wykonuje swoją dostawę kiedy towar umieści na pokładzie statku w wymienionym z nazwy porcie załadunku.  Odprawa celna w eksporcie (o ile dotyczy) po stronie sprzedającego.

 • CFR COST AND FREIGHT

Sprzedający wykonuje swoją dostawę, a ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towar umieści na pokładzie statku. Sprzedający jest zobowiązany zawrzeć i opłacić koszty umowy frachtowej. Odprawa celna w eksporcie (o ile dotyczy) po stronie sprzedającego.

 • CIF COST INSURANCE FREIGHT (KOSZT UBEZPIECZENIE FRACHT)

Sprzedający wykonuje swoją dostawę a ryzyko przechodzi na kupującego gdy towar umieści na pokładzie statku. Sprzedający jest zobowiązany zawrzeć i opłacić koszty umowy frachtowej, zawiera także umowę ubezpieczenia „CARGO” na rzecz kupującego . Odprawa celna w eksporcie (o ile dotyczy) po stronie sprzedającego.

 

Na warunkach: EXW, FCA, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB wymienione z nazwy miejsce jest miejscem, w którym ma miejsce dostawa i w którym ryzyko przechodzi na kupującego.

 

Natomiast w regułach: CPT, CIP, CFR i CIF wymienione z nazwy miejsce nie jest miejscem dostawy a jedynie miejscem do którego jest opłacony przewóz! Czyli CPT Warszawa oznacza „fracht opłacony do Warszawy” a nie towar dostarczony do Warszawy.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zespół WBF jest do dyspozycji :)