Zmiany w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych

· | Wydarzenia

W dniu 01.01.2015 r. została wprowadzona zaktualizowana Umowa ADR, dotycząca transportu towarów niebezpiecznych. Aktualizacja przeprowadzana jest w każdym nieparzystym roku. Za każdym razem stosowany jest sześciomiesięczny okres przejściowy, w trakcie którego dopuszczalne jest stosowanie zarówno starej, jak i zaktualizowanej Umowy ADR.

Zmiany, które zostały wprowadzone od początku 2015 r., są związane zarówno ze stroną administracyjną, jak i techniczną.

Umowa  ADR wprowadza, m.in. nowe opakowanie awaryjne, które przekracza 400 kg masy netto bądź 450 l pojemności, objętość zaś nie może być wyższa niż 3 m. W tych opakowaniach przemieszczane będą uszkodzone materiały niebezpieczne, które mają być poddane utylizacji lub odzyskiwaniu.

Od 01.01.05.2015 r. istnieje 20 nowych numerów UN. W większości (17 numerów UN) są one z 2 klasy ADR , czyli z grupy gazów adsorbowanych. Dla nich została też określona nowa instrukcja opakowania oznaczana P208.

Zmiany dotyczą również wzorów i wymiarów nalepek. Znak dla materiałów zagrażających środowisku jest teraz w kształcie obróconego o 45 stopni  kwadratu, na którym znajdują się czarne ryba i drzewo na białym tle. Minimalne wymiary tego znaku to 100 mm x 100 mm.

Podobnie zostały wprowadzono nowe elementy na nalepkach i znakach: klasa będzie podana w dolnym narożniku. Jeśli chodzi o dodatkowe informacje, tj: tekst, cyfry czy też litery, mogą być (jeśli są dopuszczalne) lub też powinny być (jeśli są obowiązkowe) zamieszczone  na dolnej połowie.

Zostały wycofane przepisy VV, dotyczące przewozu luzem. Na ich miejsce pojawiają się nowe przepisy VC, które dzielą się na:

- VC 1 – dotyczą przewozu luzem w pojazdach, kontenerach oraz kontenerach do przewozu luzem krytych opończa,

- VC 2 – dotyczą przewozu luzem w pojazdach zamkniętych, w kontenerach zamkniętych i zamkniętych kontenerach do przewozu luzem,

- VC 3 – dotyczą przewozu luzem w specjalnie wyposażonych pojazdach lub kontenerach zgodnie z wymaganiami, które są określane przez właściwą władzę państwa pochodzenia.*

Może poniższy plik video nie dotyczy przewozu towarów ADR, ale na pewno ma coś wspólnego z transportem niebezpiecznym….

*Źródło: http://transporteuropejski.pl [08.05.2015r.].