W Polsce wschodniej powstanie wiele nowych dróg

No Tags | Uncategorized

Wschodnia część kraju doczekała się licznych inwestycji drogowych na wielką skalę.

 

W budowie będą drogi ekspresowe S19 Via Carpatia, S61 Via Baltica oraz S8. Oprócz tego podjęte są roboty drogowe na drogach samorządowych. Plany te już teraz przyciągają inwestorów do tej części kraju, w której jak wiadomo rozwój gospodarczy nie jest satysfakcjonujący dla lokalnych samorządów.

 

Największą z inwestycji ma być Via Carpatia, której realizacja zacznie się po 2020, a to dlatego, że nie ma wystarczających zasobów w branży podwykonawców i pracowników. Planuje się, że do końca bieżącego roku zostanie zużyta połowa środków przyznanych na te cele w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020. Całkowity budżet w tym przedsięwzięciu to ponad 2 mld euro. Regiony jakie on obejmuje to Podlasie, Warmia i Mazury, Lubelszczyzna, Podkarpacie i region świętokrzyski.

 

Wiceminister rozwoju, Pan Adam Hamryszczak, zapowiedział, że obecnie są podpisywane umowy zarówno na projekty kolejowe, jaki i na budowę dróg oraz transport publiczny. Największe fundusze uzyskał region podlaski, gdzie samorząd wraz z Białymstokiem otrzymali wsparcie w wysokości około 900 mln zł.

 

W samym mieście przebudowywane są ulice, a także planowany jest zakup autobusów. Oprócz tego miasto ma zamiar otrzymać pieniądze na budowę węzła komunikacyjnego, wniosek jest podany na razie do akceptacji.

Wszelkie działania są poddawane kontroli przez Komitet Monitorujący, który jest niezależnym organem powołanym przez IZ POPW – Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia. Spotkania Komitetu odbywają się przeważnie raz w roku i mają zadanie opiniowania i doradzania działań w ramach Programu.

Podczas spotkań analizowane są wdrożone realizacje, czy kwestie wpływające na Program. Rozmawia się też o następstwach planów, zatwierdza kryteria projektów, sprawozdania z działań POPW oraz propozycje zmian.

Komitet może też utworzyć grupy, w których wyznaczone osoby będa na stałe monitorować wdrożenia. Jeśli pojawią się zagadnienia skomplikowane merytorycznie, lub jakiekolwiek działania będą wymagały wyjaśnień, Komitet może powołać też niezależnego eksperta.