Ustawa o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych

No Tags | Uncategorized

W dniu 31 marca br. Prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów transportem drogowym. Kancelaria Prezydenta RP informuje, że ustawa dotyczy towarów wrażliwych takich jak np. paliwa silnikowe, opałowe, preparaty smarowe oraz produkty zawierające alkohol etylowy. Do takich towarów zaliczany jest jeszcze susz tytoniowy.

Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie oszustwom przy tego typu przewozach.

Ustawa reguluje zasady transportu, a także podaje wytyczne do jej stosowania. W przypadku ładunków o wadze mniejszej niż 500 kg lub objętości nie większej niż 500 litrów, nowe przepisy nie będa musiały być stosowane. Również, w niektórych przypadkach, gdy transport zawiera materiał w małych opakowaniach jednostkowych, nawet przy przekroczeniu masy, nie ma nakazu monitorowania.

Natomiast dla pozostałych przewozów należy uzyskać numer referencyjny.

Ministerstwo Finansów stworzyło i udostępniło usługę “e-Przewóz”. Zgłoszenia będa rejestrowane w systemie SENT, a dokonać ich można za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Osoby, które są zobowiązane do rejestrowania transportu w systemie to:

-      podmiot wysyłający towary

-      podmiot odbierający towary

-      przewoźnik

-      kierujący środkiem transportu

W celu dokonania potrzebnych czynności należy przejść do linku:

https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz

Ustawa została wpisana do Dziennika Ustaw 3 kwietnia br. Wejdzie w życie po upływie 14 dni, natomiast do końca kwietnia nie będą stosowane sankcje i kary za niedopełnienie nowych obowiązków.

Pod podanym wyżej linkiem znajdują się kompleksowe informacje na temat wytycznych oraz działania systemu.

Z działu FAQ możemy dowiedzieć się, że na numer referencyjny czeka się kilka sekund, a cały system ma działać sprawnie. Istnieje też możliwość przetestowania wystawiania zgłoszeń w środowisku testowym platformy.

Przeczytamy też tam kto konkretnie powinien korzystać z usługi “e-Przewóz” i są to:

  1. Dostawcy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
  2. Wewnątrzwspólnotowi dostawcy towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
  3. Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
  4. Podmioty dokonujące eksportu i dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju.