Transport w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw

· · | Uncategorized

Logistyka w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw jest wymagająca. Surowce są podatne na uszkodzenia i zmiany temperatur. Ponadto występuje tu sezonowość, czyli większe zapotrzebowanie na transport w określonych miesiącach w roku. Większość procesów logistycznych przebiega podczas ciepłego okresu, zatem pojawia się potrzeba zapewnienia ciągłości odpowiedniej, wytyczonej przez producenta, temperatury w magazynowaniu i transporcie.
W tym sektorze prym wiedzie transport drogowy. W przypadku mniejszych gospodarstw, jest to transport własnym taborem. Jeżeli chodzi o dużych agroporoducentów, to albo posiadają własną flotę, albo zlecają logistykę firmom zewnętrznym.
 
W Polsce, aż 70% całej produkcji owoców stanowią jabłka, a następnie owoce miękkie, takie jak truskawki, maliny i porzeczki. W tym zakresie cykl transportowy musi być w miarę możliwości krótki, a czynności przeładunkowe zmniejszone do minimum. Surowiec, który trafia do przedsiębiorstwa przetwórczego, musi być wysokiej jakości, gdyż ma to wpływ na produkt końcowy.
 
Aspektem nie bez znaczenia są wahania cen i dla producentów jest to problem, którego nie da się pominąć, ani przewidzieć. Niezależnie od wysokości cen skupu, surowiec musi zostać sprzedany i producent często szuka rozwiązania na bieżąco nie podpisując długoterminowych kontraktów.
 
W polskim rolnictwie panuje silne rozdrobnienie i tu problematykę stanowi koordynacja łańcucha dostaw dla przetwórstwa. Płynność produkcji przetworów może zostać zachwiana poprzez właśnie mnogość dostawców surowca bezpośrednio do zakładów. Tu też panuje działalność regionalna i lokalne zakłady często korzystają z plonów okolicznych gospodarstw.
 
Wraz ze skalą wielkości firmy, rośnie skala zapotrzebowania na spedycję i przewoźników. Wykorzystanie branży transportu drogowego jest w tym sektorze gospodarki bardzo duże i nawet mikroprzedsiębiorstwa, które posiadają własne pojazdy, w momencie zwiększonej podaży korzystają z outsourcingu dostaw.
Po stronie firm transportowych leży zatem doskonała koordynacja dostaw surowca z wykorzystaniem specjalistycznych pojazdów, a u spedytorów dodatkowo profesjonalna obsługa przy tych wymagających surowcach.