Transport towarów niebezpiecznych

· · · · · · · | Transport

Ciekawym wyzwaniem dla spedycji międzynarodowych jest przygotowanie oferty na transport towarów niebezpiecznych. Rozróżnia się:

 

 

ADR – ładunki niebezpieczne w transporcie drogowym

DGR - ładunki niebezpieczne w transporcie lotniczym

IMO - ładunki niebezpieczne w transporcie morskim

 

 

Dlaczego została wprowadzona taka klasyfikacja i o co tyle zachodu?

Wiele przedmiotów codziennego użytku podlega pod materiały niebezpieczne. Na przykład aerozole, perfumy, kleje oraz baterie mogą stanowić zagrożenie w transporcie.

 

 

Nie wszystkie linie lotnicze czy przewoźnicy zezwalają na transport takich towarów. Naszym zadaniem jest wyszukanie sprawdzonego przewoźnika i uzyskanie jak najlepszej stawki na fracht. Ponadto podczas procesowania dokumentów niezbędne jest wystawienie deklaracji DGD (Shipper’s Declaration for Dengerous Goods), na której musi się znaleźć trasa towaru, dane nadawcy i odbiorcy, porty wylotu i przylotu oraz typ samolotu. Wszystkie te czynności mają na celu zapewnienie najwyższej jakości serwisu, co prowadzi do zadowolenie finalnego Klienta. 

 

 

WBF specjalizuje się w organizowaniu transportów tzw. DGR-ów. Nasz specjalista posiada uprawnienia do wystawiania deklaracji DGD. Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie, a oferty staramy się szyć na miarę potrzeb Klienta. Zachęcamy do sprawdzenia nas w rzeczywistej sytuacji: prośby o wyceny dla konkretnych towarów można wysyłać na quotes@widebridge.pl

dangerousgoods  

 

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych:

 

1 – Materiały wybuchowe

 

2 – Gazy

 

3 – Materiały ciekłe zapalne

 

4.1 – Materiały stałe zapalne

 

4.2 – Materiały samozapalne

 

4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

 

5.1 – Materiały utleniające

 

5.2 – Nadtlenki organiczne

 

6.1 – Materiały trujące

 

6.2 – Materiały zakaźne

 

7 – Materiały radioaktywne

 

8 – Materiały żrące

 

9 – Różne materiały niebezpieczne