Transport towarów niebezpiecznych

· · · · | Transport

Wszelkiego rodzaju produkty chemiczne muszą być bezpiecznie dostarczone do miejsca docelowego. Podstawą transportu towarów niebezpiecznych jest przestrzeganie regulacji opracowanych przez Komitet Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych. Na skutek tych prac powstał dokument – Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Zawarto w nim w między innymi zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych, warunki i sposoby transportu towarów niebezpiecznych, dokumenty wymagane podczas przewozu towarów niebezpiecznych, informacje dotyczące szkolenia personelu, wymagane oznakowania przesyłek, wymagania dla środków transportu przewożących określone towary niebezpieczne, wymagania dotyczące wyposażenia danych środków transportu, wymagania względem załogi kierującej danym środkiem transportu.
 
Jeżeli planujesz zająć się przewozem niebezpiecznych towarów, to zapoznanie się z wyżej wymienionymi regulacjami jest absolutną podstawą. Podczas organizowania przewozu towarów niebezpiecznych, szczególnie w przypadku transportu międzynarodowego i międzykontynentalnego, należy uwzględnić różne normy oraz instrukcje techniczne.
 
W większości przypadków przepisy opierają się o podobne modele, jednak występują pomiędzy nimi pewne różnice, z którym należy się zapoznać. Do najczęstszych różnic należą np. sposób przygotowania przesyłki, zakres obowiązkowej dokumentacji itp. Dosyć często zdarza się, że transport zostaje zatrzymany na jakimś etapie ze względu na braki w dokumentacji lub oznakowaniu, a to generuje kolejne koszty związane z przestojem, magazynowaniem lub karami umownymi.
 
Dlatego niezbędne jest dobre przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za kompletowanie zestawu niezbędnych dokumentów. Potrzebne są również odpowiednie certyfikaty dające uprawnienia. Zajmując się przewozem towarów niebezpiecznych należy pamiętać również o odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz zdrowie osób postronnych jaką posiadamy.