Transport niebezpiecznych ładunków – zagrożenie dla ekologii?

No Tags | Uncategorized

Ładunki niebezpieczne to takie, które są groźne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Mogą to być materiały łatwopalne i żrące. Sposób ich transportu i postępowania określają międzynarodowe przepisy ADR.

 

Dzięki temu przewóz i zabezpieczenie ładunku są odpowiednie. Przepisy podają 9 klas zagrożeń i odpowiednie reagowanie w przypadku ich wystąpienia. W Polsce ten rodzaj ładunków jest przewożony transportem drogowym w 80% przypadków.

 

Niestety w razie wypadku, awarii czy nawet niewielkiej kolizji, może dojść do uwolnienia do środowiska szkodliwych substancji. Często warunki atmosferyczne przyczyniają się do szybszego rozprzestrzeniania się niebezpiecznego ładunku. Niekiedy wystarczą proceduralne akcje ratownicze, ale może dojść do zagrożenia wtórnego co wymaga specjalistycznego postępowania.

 

Sam transport wspomnianych ładunków jest planowany bardzo skrupulatnie. Brane są pod uwagę nie tylko czynniki atmosferyczne, ale też rodzaj trasy czy nasilenie ruchu drogowego. W procesie planowania eliminuje się jak największą możliwą liczbę potencjalnych zagrożeń dla transportu i otoczenia, przez które ten transport ma się odbyć.

 

Na szczęście rozwój technologii i informatyki wspomaga sukcesywnie elementy i składowe zabezpieczeń przewozu ładunków niebezpiecznych. Obok już stosowanych rozwiązań monitorujących pozycję i prędkość pojazdu, jest możliwość zainstalowania wielu innych czujników stanowiących spójny i jednorodny system wczesnego ostrzegania.

 

Do tych rozwiązań należą np.:

-      czujniki stabilności ładunku – sprawdza czy w czasie transportu ładunek nie uległ niebezpiecznemu przesunięciu

-      czujniki autoryzacji – wymaga potwierdzenia tożsamości osoby kierującej pojazdem.

-      czujniki wypadku – w tym przypadku zostają powiadomione odpowiednie służby ratunkowe oraz dyspozytor centrali. W trybie natychmiastowym komputer pojazdu wysyła współrzędne zdarzenia pochodzące z GPS.

-      czujniki otwarcia wlewu paliwa

 

Systemy monitorujące flotę są wciąż udoskonalane. Pozwalają reagować w czasie rzeczywistym i we współpracy z dyspozytorem, być w stałym kontakcie z kierowcą. Ponadto dostarczają pełnych danych o czasie pracy, zużyciu paliwa, przebytych kilometrach i  zdarzeniach na drodze.