Tor wodny Szczecin – Świnoujście czeka na wykonawcę pogłębienia

No Tags | Uncategorized

W najbliższych latach transport morski i rzeczny ma się mocno rozwinąć dzięki wielu planowanym modernizacjom. Jedną z nich jest pogłębianie toru wodnego Świnoujście – Szczecin, jako kontynuacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Urząd Morski w Szczecinie właśnie ogłosił przetarg na wykonanie pogłębienia toru do 12,5 metra.

 

Prace dotyczą zarówno zaprojektowania, jak też wykonania robót. Po stronie wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji i kosztorysu, a także uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Dzięki temu pogłębieniu, do portu będą mogły w końcu docierać cięższe statki. Pogłębienie ma zostać wykonane na długości 62 kilometrów, a poszerzenie w szerokości 100 metrów na dnie. Poszerzone zostaną łuki koryta i wykonane mijanki. Dodatkowo przebudowane zostaną skarpy brzegowe, zniwelowane zostanie dno przy porcie Świnoujście i zmodernizowana będzie też linia brzegowa, wraz z budowlami hydrotechnicznymi. Pogłębione będą także obrotnice statków. Innowacja jaka pojawiła się w zleceniu to budowa sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, czyli tzw. pól refulacyjnych.

 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu, zlecono prace mające na celu wykrycie i wydobycie materiałów niebezpiecznych, takich jak np. bomby zrzucane na ten teren podczas II wojny światowej. Uzyskano również zgodę Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na podjęcie prac.

 

Z końcem zeszłego roku przyznano temu projektowi dotację unijną w wysokości 1,18 mld zł. Wykonanie całego projektu wyceniono na około 1,38 mld zł. Wyżej opisane prace, są trzecim etapem modernizacji, który dotyczy tego kanału. Poprzednio, do roku 2013, zrealizowano działania dla projektu pod nazwą „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin, strona wschodnia i zachodnia”Oprócz tego Urząd Morski w Szczecinie podjął się realizacji projektu: „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”. Jego wartość szacuje się na 53 mln zł. Prace dotyczą 3 kilometrowego odcinka pomiędzy miejscowościami Dziwnów, Dziwnówek, Rewal i Trzęsacz.