Gdzie eksportować? Te kraje wkrótce usłyszą o polskich produktach.

· · · | Ciekawostki

Ministerstwo Rozwoju wybrało pięć rynków perspektywicznych, na których przez najbliższe 3 lata prowadzić będzie intensywną promocję polskiej gospodarki. Do wybranych rynków należą: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości nt. możliwości importu z krajów pozaunijnych, często odległych, kosztowych, ale posiadających duży potencjał. Odpowiednia promocja naszych produktów we wskazanych powyżej krajach ma pomóc naszym […]

Read More