Obowiązek weryfikacji wagi kontenerów w gestii załadowcy

· · · · · · | Transport

Pierwszego dnia lipca 2016 roku wprowadzone zostaną nowe regulacje Konwencji o Bezpieczeństwie Morskim (SOLAS), odnoszące się do globalnych wymogów weryfikacji wagi kontenerów. Oznacza to, że nadawca towaru będzie osobą odpowiedzialną za zważenie i podanie wagi kontenerów, które chce transportować drogą morską.       Dlaczego wprowadzone zostaną takie regulacje?   Błędy które pojawiały się w […]

Read More