Transport towarów niebezpiecznych

· · · · · · · | Transport

Ciekawym wyzwaniem dla spedycji międzynarodowych jest przygotowanie oferty na transport towarów niebezpiecznych. Rozróżnia się:     ADR – ładunki niebezpieczne w transporcie drogowym DGR - ładunki niebezpieczne w transporcie lotniczym IMO - ładunki niebezpieczne w transporcie morskim     Dlaczego została wprowadzona taka klasyfikacja i o co tyle zachodu? Wiele przedmiotów codziennego użytku podlega pod materiały niebezpieczne. […]

Read More