Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23

· | Ciekawostki

Celem głównym Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, co zapewni efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Według programu w latach 2014 – 2023  (z perspektywą do 2025 r.) zostanie zbudowanych 3,9 tys. km dróg szybkiego ruchu i autostrad oraz 57 obwodnic. Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych będzie w sumie wynosiła 107 mld PLN. […]

Read More