Blog

13
lut

Transport towarów niebezpiecznych

· · · · | Transport

Wszelkiego rodzaju produkty chemiczne muszą być bezpiecznie dostarczone do miejsca docelowego. Podstawą transportu towarów niebezpiecznych jest przestrzeganie regulacji opracowanych przez Komitet Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych. Na skutek tych prac powstał dokument – Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Zawarto w nim w między innymi zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych, warunki i […]

Read More
14
sty

Transport towarów niebezpiecznych

· · · · · · · | Transport

Ciekawym wyzwaniem dla spedycji międzynarodowych jest przygotowanie oferty na transport towarów niebezpiecznych. Rozróżnia się:     ADR – ładunki niebezpieczne w transporcie drogowym DGR - ładunki niebezpieczne w transporcie lotniczym IMO - ładunki niebezpieczne w transporcie morskim     Dlaczego została wprowadzona taka klasyfikacja i o co tyle zachodu? Wiele przedmiotów codziennego użytku podlega pod materiały niebezpieczne. […]

Read More