Bezpieczeństwo w transporcie na podstawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku

· · · | Transport

Bezpieczeństwo to jeden z ważniejszych aspektów transportów, ma w oczywisty sposób przełożenie na zdrowie pracowników, ale również kwestie ekonomiczne — bezpieczny transport to oszczędność czasu i środków dla każdej z zainteresowanych stron. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bierze to pod uwagę, dlatego w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku zostały ujęte zmiany, które mają doprowadzić do […]

Read More