Śmiała ofensywa Portu Gdynia furtką dla rozwoju transportu morskiego ?

· · | Uncategorized

Cel Portu Gdynia? Do 2027 roku urosnąć do miana drugiego w Polsce głębokowodnego portu kontenerowego. Cel ten został jasno postawiony w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku. Zarząd portu przypomina, że to obligatoryjny warunek pozostania w ścisłej czołówce kontenerowych portów Morza Bałtyckiego.
 
W roku 2003 Port Gdynia rozpoczął realizację strategii z kapitałem inwestycyjnym rzędu ponad miliarda złotych, który zakończył się w roku ubiegłym. Niemniej jednak zarząd nie spoczywa na laurach i wdrożył w życie strategię rozwoju, która zakłada ze w 2027 roku zdolność przeładunkowa portu,wyniesie ok. 44,5, a przeładunki 32 miliony ton, w tym 2/3 będą stanowiły przeładunki drobnicy skonteneryzowanej i ro-ro, a 1/3 ładunki masowe. Stawka jest duża – możliwość przyjmowania w Gdyni największych statków kontenerowych, masowych i pasażerskich zawijających na Bałtyk.
 
Założenia
 
Zarząd portu ubiega się o unijne dofinansowanie, które będzie niezbędne do powstania większej obrotnicy numer 2. Zapewniłoby to możliwość obrócenia statku o 180 stopni dla superkontenerowców o długości do 400 metrów. Z dalszych etapów tego złożonego przedsięwzięcia skorzystałyby także masowce.
 

Lata 2018-20 mają przynieść ponadto : poszerzenie do 280 m i pogłębienie do 17 m zewnętrznego toru podejściowego oraz pogłębienie 16 m akwenów wewnątrz portu, poszerzenie wejścia wewnętrznego portu i przebudowę nabrzeży przyległych do Kanału Portowego.
 
Co to będzie oznaczać dla samego portu ? Szansa. Szansa na status portu głębokowodnego współczesnych czasów. Koszt tych inwestycji określono na ok. 660 mln zł brutto.
 
Realizacja
 
Początek budowy obrotnicy , po kilku latach starań, rozpocznie się jesienią bieżącego roku. Zostanie ona oddana do użytku na początku 2018 roku, a jej średnica 480 m stworzy warunki do zawijania do portu statków o długości 400 m. Aby jednak funkcjonalność portu była nienaganna potrzeba inwestycji uzupełniających. Multimodalność tego węzła logistycznego ma zapewnić budowa kolejnego magazynu wysokiego składowania (ok. 11,6 tys. m kw. powierzchni) oraz następny magazyn zbóż i pasz. W drugim etapie rozbudowy potencjału magazynowego na terenie portu zachodniego planowane są też kolejne trzy hale magazynowe o łącznej powierzchni ponad 30 tys. m kw., które według wstępnych przewidywań mogą pochłonąć ok. 100 mln zł.
 
Śmiałe ambicje Portu Gdynia mogą tylko cieszyć nas oraz naszych klientów, gdyż inwestycje mogą nadać gospodarce portowej wyższych obrotów. Nasza firma realizuje różnorodne przewozy towarów transportem morskim oraz wszelkiego rodzaju czynności portowe. Organizujemy dostawy dla przesyłek kontenerowych (FCL), drobnicowych (LCL), jaki i ponadgabarytowych. Zapraszamy do współpracy.