Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23

· | Ciekawostki

Celem głównym Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, co zapewni efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Według programu w latach 2014 – 2023  (z perspektywą do 2025 r.) zostanie zbudowanych 3,9 tys. km dróg szybkiego ruchu i autostrad oraz 57 obwodnic. Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych będzie w sumie wynosiła 107 mld PLN. Środki na inwestycje będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego m.in. z refundacji środków pochodzących z funduszy UE. Na co, między innymi, zostaną spożytkowane te środki?

-  46,8 mld PLN: wydatki budżetu państwa związane z utrzymaniem istniejącej i na bieżąco oddawanej do użytkowania sieci dróg oraz przygotowaniem ich do realizacji, np. wykupy gruntów pod budowę dróg;

- 4,8 mld PLN: realizacja Programy Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach krajowych. Ten program będzie dotyczył przebudowy najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach krajowych, wybudowania lub przebudowania skrzyżowań, chodników, przejść dla pieszych, dróg rowerowych oraz zatok autobusowych.

W planach jest również powołanie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, które będą miały za zadanie pozyskiwanie środków finansowych na zasadach rynkowych. Może mieć to zastosowanie w przypadku budowy A1 Tuszyn – Częstochowa, A18 Olszyna – Golnice oraz odcinka A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce*.

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl/