Prace nad drogą wodną na Wiśle i Odrze.

No Tags | Uncategorized

Drogi wodne w Polsce w końcu doczekały się inwestycji i dzięki Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, wiślana trasa zostanie dostosowana do transportu rzecznego.

 

W 2017 roku podpisane zostało porozumienie AGN, które obliguje Polskę do tego, aby jej strategiczne drogi wodne posiadały co najmniej trzecią klasę żeglowności. Oznacza to prace nad żeglownością Wisły, Odry i międzynarodowej drogi E70.

 

Od momentu uchwalenia nowego prawa wodnego, nastąpiły zmiany w budżecie przeznaczonym dla polskich wód. Obok inwestycji przeciwpowodziowych, musi się znaleźć finansowanie nowych projektów udrażniania rzek i dostosowywania ich do nowych potrzeb.

 

Z wykorzystaniem Odry w transporcie, samorządy mają nadzieję na zintegrowanie województw. Tutaj także trwają intensywne prace, które są finansowane m.in. ze wsparciem Banku Światowego.

 

Zachodnie województwa mocno stawiają na transport, łącząc w jeden projekt drogę S3, kolejową trasę “Nadodrzankę” i transport rzeczny Odrą.

 

Ten projekt zjednoczył  samorządy, dzięki czemu prace nabrały tempa.

 

Ponadto myśli się już o połączeniu Odry z Dunajem, jednak tutaj projekt jest na razie w fazie pomysłu, ponieważ wymaga międzynarodowej współpracy i uzgodnień w tym temacie.

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sporządziło dokument, w którym zawarte są założenia Funduszu dróg wodnych o znaczeniu transportowym. Założenia te są podstawą do rozporządzania  finansami w zakresie budowy, modernizacji i utrzymywaniem tras śródlądowych. Niebawem ma powstać fundusz przeznaczony do realizacji konkretnych inwestycji i powoływania organów realizujących te cele. Finansowanie będzie pochodziło głównie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego, dotacji z budżetu państwa, środków publicznych, pożyczek i darowizn.

 

Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna, zapowiedział także znaczne inwestycje w portach i na wybrzeżu Bałtyku.

 

Mówi o 25 mld złotych na te realizacje. Najistotniejsze prace konieczne do wykonania to Centralny port w Gdańsku, głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu oraz pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin.