Podsumowanie roku 2017 przez GDDKiA

No Tags | Uncategorized

Roczny raport Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest szczegółowy pod względem danych o oddanych do użytku odcinkach drogowych.

 

Raport zaczyna się od wstępu, z którego dowiadujemy się, że przez 10 lat, czyli od roku 2007, do użytku oddano zbudowane lub przebudowane blisko 980 km autostrad, 1572 km dróg ekspresowych oraz 1418 pozostałych dróg. Wydatki na te inwestycje wyniosły 145 mld.

 

W planie na lata 2014-2023 prognozuję się inwestycje na poziomie 135 mld złotych. Realizacja tego budżetu ma dotyczyć 252 km autostrad, 2641 dróg ekspresowych oraz wybudowania 35 obwodnic, o łącznej długości 369 km.

 

Jeśli chodzi o rok 2017, to GDDKiA oddała do użytku 355 km dróg i podpisała w tym czasie 28 umów, a także ogłosiła przetargi na 24 odcinki drogowe. Wydatki zamknęły się w kwocie 16 mld złotych. Aktualnie sieć dróg szybkiego ruchu wynosi 3436 km.

 

Z podsumowania dowiemy się także o Rozwoju Innowacji Drogowych. Projekt realizowany jest we współpracy z NCBiR. Celem RID jest wykonanie projektów badawczych, dotyczących bezpieczeństwa drogowego, a także opracowania norm dotyczących projektowania dróg i autostrad i rozwoju testowania wytrzymałości modeli konstrukcyjnych.

 

W 2017 podpisano 15 umów z wykonawcami projektów badawczych, budżet jaki wyniesie ta inwestycja to ponad 38 mln złotych.

 

GDDiA stawia na dialog z branżą transportową i w tym celu prowadzi rozmowy przy okazji wszelkiego rodzaju wspólnych wydarzeń. Tematami rozmów są m.in. plany budowy dróg, jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

W kwestii viaTOLL raport dostarcza informacje, że od roku 2011, czyli od momentu wprowadzenia tego systemu, do roku 2017, uzyskano z opłat 5,4 mld złotych. Całkowity przychód wyniósł 8,9 mld, a koszt utrzymania systemu 3,5 mld złotych. Suma odcinków objętych viaTOLL wynosi obecnie 3656 km.

 

Statystyka bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2007-2017 jest optymistyczna. Liczba wypadków zmniejszyła się z ponad 10 tyś. do około 4 tyś. A liczba ofiar śmiertelnych z 2058 do 560.