Planowane rozbudowy dróg w 2018 roku

No Tags | Uncategorized

W przyszłym roku planowana jest rozbudowa autostrady A2. Modernizacja będzie dotyczyła obwodnicy Poznania – na odcinku 13 km nastąpi zmiana nawierzchni, a także dobudowany zostanie trzeci pas. Przewiduje się, że czas trwania wyniesie półtora roku, a zakończenie prac planowane jest na koniec roku 2019.

 

Statystyki podają, że rocznie przez obwodnicę przejeżdża 22 mln pojazdów, a zdecydowana większość korzysta z bezpłatnego odcinka Poznań Wschód – Zachód.

 

Rozbudowa ma dotyczyć odcinka pomiędzy węzłem Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny.

 

Oprócz zmiany nawierzchni i dobudowanego pasa, mają zostać zamontowane ekrany akustyczne oraz zostaną poszerzone łącznice na niektórych węzłach. Jednocześnie prace mają być tak prowadzone, aby nie kolidowało to w dużym stopniu z ruchem miejskim, ale i tak trzeba będzie się liczyć z korkami i zaburzeniami płynności ruchu.

 

Obecny odcinek, o którym mowa powyżej, zrealizowała GDDKiA, a jego utrzymania podjęła się AWSA. Budowa 13 km kosztowała 884 mln zł. Prace trwały 4 lata i zostały ukończone w 2003 roku. Obwodnica Poznania ma aktualnie nieodpłatny odcinek na długości 25 km, który jest usytuowany pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Wschód.

 

Jeszcze do końca tego roku ma zostać oddane do użytku 9 odcinków na drogach ekspresowych, o łącznej długości 133 km. W trakcie prac jest 89 projektów, które łącznie stanowią 1195 km odcinków.

 

Prócz prac na obwodnicy Poznania, w roku 2018 ma powstać łącznie prawie 20 km autostrad, zaś w roku 2019 aż 40,47 km.

 

W sieci dróg i autostrad mamy już spory progres, natomiast istnieje drugi problem związany z opłatami. System płatności jest niejednolity, a najwięcej niedogodności dostarczają bramki autostradowe, na których tworzą się wielokilometrowe kolejki. Niestety zarządzanie częścią  autostrad należy do prywatnych właścicieli, co jest kolejną komplikacją dla ujednolicenia płatności, a także minusem dla budżetu GDDKiA.

 

Ponadto system viaTOOL, którym można posługiwać się uiszczając opłaty drogowe, też podobno pozostawia wiele do życzenia, chociażby przez wzgląd na prywatnych zarządców dróg, którzy z tego systemu również otrzymują pieniądze.