Płaca minimalna w Austrii – KE wszczęła postępowanie

No Tags | Uncategorized

Z końcem kwietnia br. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające przeciwko Austrii. Sprawa dotyczy płacy minimalnej i została założona w odpowiedzi na protest m.in. polskich przewoźników, wg których Austria dąży do eliminacji z transportu drogowego pracowników z Europy środkowo-wschodniej. Postępowanie będzie się toczyło w związku
z ustawą: “ zwalczania dumpingu płacowego i socjalnego” w transporcie drogowym. Ustawa ta to sojusz dziewięciu unijnych państw: Niemiec, Francji, Austrii, Belgii, Włoch, Norwegii, Danii, Szwecji i Luksemburga.

 

Sytuacja Austrii nie jest odosobnioną, ponieważ wcześniej takie samo postępowanie Bruksela wystosowała przeciwko Niemcom i Francji. Także i tym razem dokonano analizy i uznano, że przepisy są niezgodne z unijnymi postanowieniami w sprawie rynku wewnętrznego. Komisja Europejska wystosowała komunikat, w którym podaje, że przepisy austriackie dotyczące transportu drogowego znacząco naruszają swobodę rynku wewnętrznego UE. Polega to na tym, iż stosowane są jednakowe przepisy dla wszystkich czynności transportowych takich jak załadunek, transport i rozładunek.

 

Roszczenia przewoźników zwracają uwagę, że wymogi Austrii w kwestiach biurokratycznych, znacząco podnoszą koszty transportu.
Rząd Austrii ma dwa miesiące aby zmienić i wdrożyć nowe, odpowiednie przepisy. Jeśli nie dopełni obowiązków, sprawa trafi przed Trybunał Sprawiedliwości.

 

Warto nadmienić, że wschodnio-europejski rynek transportowy to przede wszystkim małe i średnie firmy, które nie mogą sobie pozwolić na generowanie kolejnych kosztów. W ogólnym proteście przeciw przepisom o płacy minimalnej bierze udział 10 krajów.
Niemcy zawiesiły stosowanie tychże przepisów, natomiast Francja boryka się z analogicznym problemem. Niestety wymogi jakie te kraje stosują wobec zagranicznych przewoźników są znacząco problematyczne, np. wymóg dokumentacji w języku danego kraju.
Maj ma być miesiącem, w którym KE poda propozycje rozwiązania spornych kwestii dotyczących transportu, w tym także przepisów warunkujących pracę kierowcy.