Pakiet Mobilności coraz bliżej realizacji

No Tags | Uncategorized

Pojawiają się pierwsze opinie na temat proponowanych zmian w Pakiecie Mobilności. CLECAT – europejska organizacja, która zrzesza podmioty działające w zakresie transportu i logistyki, w tym Polską Izbę Spedycji i Logistyki – ocenia ostatnie propozycje Komisji Europejskiej co do modyfikacji przepisów.

 

W myśl założeń, które będą tworzyć Pakiet Mobilności, mają powstać takie regulacje, aby wytworzyć wewnętrzny rynek usług oparty na swobodzie przepływu towarów i z zachowaniem sprawiedliwych proporcji.

 

Ze sprzeciwem spotkał się paragraf dotyczący delegowania pracowników oraz liczby dokonywanych operacji w trakcie określonego czasu.

 

Według spedytorów niejasności pojawiają się w regulacji czasu kabotażu, który ma obowiązywać od pierwszego dnia, zaś w transporcie międzynarodowym dopiero po trzech dniach w skali miesiąca. KE podaje rozbieżności jeśli chodzi o delegaturę pracowników w stosunku do czasu kabotażu, który proponuje na okres 5 dni bez limit operacji.

 

Nie jest jeszcze wyjaśniona kwestia w temacie płac minimalnych, co niesie za sobą komplikacje administracyjne. Oczekuje się tym samym, aby ujednolicić system płacowy dla wszystkich krajów UE i nie stwarzać tym samym niejasności w tym zakresie.

 

Propozycja KE jest w tej chwili obciążająca dla małych i średnich przedsiębiorstw transportowych, ponieważ zaleca stosowanie przepisów płacy i pracy po 3 dniach przebywania kierowcy na terenie danego kraju. Z uznaniem spotkały się propozycje KE dotyczące wprowadzenia jednolitego systemu opłat za przejazdy po drogach, oparte o liczbę pokonanych kilometrów.

 

A co na to nasz Senat?

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie wyraził sprzeciw co do proponowanych regulacji, wskazując na ogromne zagrożenie, a nawet bankructwo firm transportowych. Według Senatu proponowane przez KE uściślenia przepisów, rażąco naruszają myśl swobodnego przepływu towarów i równomiernego rozwoju sektora transportowego bez podziału na kraje. Tym samym zwraca się uwagę, że została naruszona zasada pomocniczości, w stosunku do polskiego sektora transportowego.