Otwarty węzeł Korczowa na A4

No Tags | Uncategorized

Otwarty węzeł Korczowa na A4 bezpośrednio połączył autostradę A4 z istniejącą drogą krajową nr 4
z16185029Q,Wezel-Korczowa---lokalizacja-
Lokalizacja węzła będzie miała duży wpływ na rozwój terenów przygranicznych i powstawanie stref ekonomicznych .
Węzeł Korczowa będzie pełnił kluczową rolę w momencie, gdy oddany do użytkowania zostanie nowy terminal odpraw dla pojazdów osobowych na przejściu granicznym w Korczowej. Wówczas ruch pojazdów osobowych odbywał się będzie trasą główną autostrady A4, a ruch tranzytowy skierowany zostanie, poprzez węzeł Korczowa, na istniejący obecnie terminal odpraw.
wezel_a4_korczowa_640