Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

No Tags | Uncategorized

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, a także o czasie pracy kierowców. Obecne rozporządzenia wymagają zmian w celu ujednolicenia przepisów prawnych. W tworzenie nowelizacji biorą udział wszelkie zainteresowane podmioty, do których zwrócono się o wyrażenie opinii w podanych zakresach: pośrednictwa w przewozie osób, szkolenia z topografii miasta, licencji na wykonywanie usług przewozu pasażerów.

 

Rynek przewozu osób jest w fazie rozkwitu i wiele podmiotów świadczy takie usługi bez licencji, zatem koniecznym jest, aby wprowadzić odpowiednie przepisy, które z jednej strony zapewnią bezpieczeństwo pasażerów i jednocześnie usystematyzują przepisy prawne.

 

Przede wszystkim zostaną wprowadzone przepisy, które określą wymogi dotyczące osób starających się o licencję. Musi to być osoba, która nie została skazana wyrokiem w sprawie przestępstwa skarbowego, bądź dotyczącego prawa płacy i pracy, dokumentów czy bezpieczeństwa osób i mienia. Dodatkowo osoba ta nie może mieć wyroku zakazującego prowadzenia działalności w branży transportu drogowego oraz musi posiadać odpowiednie warunki finansowe, aby założyć i prowadzić w/w działalność. Oprócz tego w przedsiębiorstwie powinna być osoba zarządzająca, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych.

 

Kolejne zmiany w ustawie będą dotyczyły rejestru zleceń w systemie elektronicznym. Dla pasażerów będzie mogło to stanowić podstawę do reklamacji, ale najważniejszą cechą tego wymogu jest to, że wszelkie zlecenia podlegać będą kontroli i statystyce.

 

Oczywistym faktem jest, że pośrednicy będa mieli obowiązek sprawdzić czy kierowca posiada aktualne OC i NW dla pasażerów oraz czy jego pojazd spełnia wymogi techniczne i jest dopuszczony do ruchu drogowego.

 

Na koniec dobra wiadomość. Nowelizacja ustawy ma przynieść tańsze licencje. Obniżka ma wynieść ponad 50% i tak np. licencja do 15 lat, kosztująca aktualnie 700 złotych, będzie kosztem w wysokości 320 złotych. Licencja na 15 do 30 lat z 800 złotych, ma spaść do 380 złotych.