Kontrole graniczne w Szwecji przedłużone do lutego

· · | Uncategorized · Wydarzenia

W odpowiedzi na trwający kryzys imigracyjny, rok temu Szwecja przywróciła kontrole graniczne. Celem tego działania było zwiększenie poziomu bezpieczeńswa publicznego. Oprócz tego podjęto również inne kroki, takie jak zaostrzenie polityki migracyjnej oraz zwiększenie wymagań w przypadku procedur azylowych.
 
Według szacunków przyjęte rozwiązania ograniczyły napływ imigrantów z północnej Afryki oraz krajów Bliskiego Wschodu o ponad 150 tysięcy. Przed wdrożeniem ta liczba wynosiła 160 tys. Obecnie spadła do 2 tys.
 
W oświadczeniu szwedzkiego rządu możemy dowiedzieć się, że nadal dostrzega on ryzyko jakie niesie ze sobą kryzys imigracyjny. Innymi słowy, dodatkowe kontrole zostaną przeprowadzane co najmniej do 4 lutego 2017 roku. Istnieje możliwość, że zostaną one jeszcze przedłużone – wszystko zależy od woli szwedzkiego rządu.
 
Na zaostrzone procedury bezpieczeństwa skarżą się przede wszystkim firmy z branży transportowej oraz spedycyjnej, ale nie tylko. Dotknęły one również samych Szwedów oraz turystów, którzy przyjeżdzają odwiedzić ten największy skandynawski kraj.
 
Warto zaznaczyć, że cała sytuacja generuje wewnętrzne problemy w Szwecji. Wiele osób wystąpiło o odszkodowania związane z wydłużeniem czasu podróży oraz konieczności rezygnacji z dotychczas wykonywanej pracy. Może być to impuls dla szwedzkiego rządu, który zmotywuje go do zniesienia utrudnień.
 
Warto przypomnieć, że kryzys imigracyjny wybuchł w 2014 roku, wraz z nasileniem przypływu uchodźców z azjatyckiej oraz afrykańskiej częsci obszaru śródziemnomorskiego. Największe grupy imigrantów pochodzą z Syrii, Erytrei, Afganistanu, Mali, Gambi, Nigerii. Jako główne przyczyny kryzysu imigracyjnego wskazuje się niestabilność polityczną oraz ekonomiczną rejonów, z których pochodzą imigranci.
 
Według prognoz w 2017 roku napływ imigrantów powinien bardzo mocno wyhamować oraz zacząć wygasać. Oznacza to, że planując swoją strategię działania w firmie, należy założyć, że zaostrzenia przepisów zostaną w najbliższym czasie zniesione.