Kolejowe inwestycje na wschodzie Polski

No Tags | Uncategorized

W nadchodzących latach wschodnia część Polski będzie nastawiona na rozwój w zakresie Programu Operacyjnego. Niedawno zostały podpisane przez PKP PLK kontrakty o wartości przekraczającej 430 mln zł. Podpisane dokumenty dotyczą linii Ełk – Szczytno, Lewki – Hajnówka oraz Białystok – Bielsk. W pierwszym przypadku inwestycja ma przynieść efekt w postaci skrócenia czasu przejazdu oraz unowocześnienia poszczególnych stacji na trasie. Ma także przyczynić się do zwiększenia ilości przejazdów i dostępu do transportu. Założenie jest takie, aby skorzystali na tym zarówno pasażerowie jak i transport towarowy. Do tej pory Warmia i Mazury były trudno dostępne dla kolejowej komunikacji. Pozostałe umowy, które opiewają na koszt inwestycji wartej 140 mln zł, dotyczą zmian w Hajnówce i Bielsku Podlaskim, gdzie pojawią się nowe perony. Całe wyżej wspomniane trasy będą poddane remontowi, aby zwiększyć przepustowość i dostęp do poszczególnych miejscowości, a także spopularyzować komunikację kolejową. Planuje się, że inwestycje kolejowe do 2023 roku wyniosą 67 mld złotych. Roczne inwestycje powinny wynosić około 10 mld zł.

 

Inwestycje te to część Krajowego Programu Kolejowego, który dotyczy 220 projektów. Założenia KPK, to przede wszystkim popularyzacja transportu kolejowego, poprzez budowę nowych przystanków, remonty peronów i stacji. Kolej ma stać się alternatywą dla transportu drogowego i to zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Łatwiej też będzie przemieszczać się w aglomeracjach. Ważnym założeniem w KPK są inwestycje związane z modernizacją torów, w celu usprawnienia transportów towarowych, przez zwiększenie prędkości z jaką mogą poruszać się składy. Sukcesywnie będą niwelowane przestoje, a budowa dodatkowych peronów zwiększy przepustowość. Nowość w tych inwestycjach stanowi LCS, czyli lokalna centrala sterowania. Jest to system odpowiedzialny za prowadzenie sprawnego i bezpiecznego ruch kolejowego. Oprócz tego budowane są nowe bezkolizyjne przejazdy oraz wyposażanie w rogatki i sygnalizację świetlną przejazdów drogowych przez tory.