Kolej powiększa przepustowość linii kolejowych do portów morskich

· · · | Uncategorized

Pociągi towarowe między stacjami Toszek Północ i Rudziniec Gliwicki mają zwiększyć prędkość z 60 do 90 km/h, a na trasie Rudziniec Gliwicki – Kędzierzyn Koźle z 50 do 80 km/h. Wszystko dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem, niewykluczone też , że liczba składów ulegnie zwiększeniu.
 
Modernizację zaplanowano na lata 2017-2019. Roboty budowlane mają objąć m.in.: wymianę torów i sieci trakcyjnej, modernizację urządzeń sterowania ruchem, remonty 8 przejazdów kolejowo–drogowych, 18 wiaduktów, 5 mostów i 10 nastawni, a także wymianę 31 rozjazdów.
 
Projekt inwestycyjny to kolejny bardzo duży przetarg na remonty dla ruchu towarowego linii kolejowych w woj. śląskim. W listopadzie ubiegłego roku ruszyło postępowanie na planowaną również do 2019 r. rewitalizację trasy między Chybiem, Żorami, Rybnikiem i Nędzą. To łącznie 60 km linii nr 140, 148, 157, 159, 173, 689 i 691.
 
Ponadto w trakcie realizacji są serie mniejszych przedsięwzięć, w ramach programu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”. W latach 2015-2016 zarządca kolejowej infrastruktury zaplanował wydanie na ten cel po ok. 100 mln zł.
 
W tym roku program udrożnienia towarowych tras wyjazdowych w woj. śląskim obejmuje 13 zadań o łącznej wartości 104,5 mln zł. To jedenaście przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dwa prowadzone z tzw. środków utrzymaniowych. Łącznie zakładają one rewitalizację blisko 81 km torów i zwiększenie przepustowości 14 stacji.
 
W ubiegłym roku natomiast dzięki krokom podjętym na rzecz poprawy infrastruktury ruchu towarowego na Górnym Śląsku podobnymi nakładami m.in. wyremontowano ponad 90 km torów. Ogółem w regionie modernizacją objętych jest ok. 600 km torów. Zarządca kolejowej infrastruktury-według swoich danych-przeznaczył już na ten cel ponad 2,5 mld zł, a w najbliższych latach planuje inwestycje na 9 mld zł.
 
Kilka tygodni temu odnotowaliśmy znaczne ożywienie inwestycyjne w ramach tras kolejowych do portów morskich w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni oraz Świnoujściu. Jak widać nie są to wyłącznie mrzonki , a konkretne działania, usprawniające przewóz towarowy z południa na północ kraju. W aspekcie przewozu intermodalnego to następny krok ku poprawie wyników zarówno transportu morskiego i kolejowego. Specjalizujemy się w dostawie towarów dla przesyłek kontenerowych, drobnicowych, jak i ponadgabarytowych. Prężnie dopasowujemy się do potrzeb i tendencji na polskim rynku, toteż cieszy nas zwyżkowa forma transportu polskiego.