Jedwabny szlak – nowe możliwości dla Polski?

No Tags | Uncategorized

Porozumienie polsko-chińskie zostało podpisane 18 kwietnia, pomiędzy Fundacją Jedwabny Szlak, a Fundacją Pro Europae Bono. Ten pakt to Deklaracja Współpracy Strategicznej pomiędzy tymi fundacjami.

Dokument zawiera obszary współpracy, którymi w/w Fundacje zamierzają się zająć. Główne pola działań to praca nad ulepszaniem i utrwalaniem relacji handlowych oraz zdobywanie wsparcia finansowego dla projektów biznesowych i innowacyjnych.

Porozumienie jest sformalizowaniem koncepcji Inno-Klastra Miast Europy, który to reprezentuje Fundacja PEB. Zakłada ona rozwój i wsparcie dla obywateli Europy, którzy mają zyskać na nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, kontaktach z przedsiębiorstwami lub instytucjami i  organizacjami non-profit. Model ten stawia na progres i wspólne korzyści ze względu na różnorodność kulturową, gospodarczą czy w przepisach prawnych. Tym samym będzie można wykorzystać zasoby wiedzy i doświadczeń społeczeństwa Europy, do budowania stabilnego rozwoju.

 

Inno-Klaster Miast Europy już w 2013 roku podjął czynności, które zaowocowały partnerstwem 50 podmiotów zlokalizowanych w 15 państwach europejskich. Do tej wspólnoty należą miasta, agencje rozwoju, przedsiębiorstwa, uczelnie oraz organizacje pozarządowe. Według Fundacji Pro Europae Bono ludzki potencjał wynosi dzięki temu około 7 milionów europejczyków.

Porozumienie może przynieść Polsce wiele korzyści, chociażby takich jak inwestycje chińskich firm, a co za tym idzie wzrost popytu na usługi transportowe. Nasz kraj leży na trasie Jedwabnego Szlaku, łącząc Chiny z Unią Europejską. Do tej pory chińscy inwestorzy omijali Polskę, nowopodpisane porozumienie ma to zmienić.

Obie Fundacje stawiają na realizację wspólnych projektów, które będą bazowały na lojalnej i otwartej współpracy. Wszelkie działania mają przynieść korzyści nie tylko gospodarcze, ale też społeczne.

Jako ciekawostkę podajemy fakt, iż Nowy Jedwabny Szlak zainicjował transport kolejowy, który jechał z Wielkiej Brytanii do chińskiego miasta Yiwu. Pociąg miał do pokonania 12 tyś. kilometrów i dokonał tego w trzy tygodnie. Władze chińskiego miasta podają, że transport zawierał 88 kontenerów ładunku. Jest to zaledwie pierwiastek tego co można przetransportować drogą morską, ale znaczącym atutem jest tu czas, który dla trasy kolejowej jest o wiele krótszy. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że kolej będzie przewozić produkty spożywcze i rolne.