Jakie postanowienia w sprawie Pakietu Drogowego?

No Tags | Uncategorized

Komisja Europejska podała do wiadomości 31 maja br ustalenia w sprawie tzw. Pakietu Drogowego. Nowe ustalenia dotyczą przede wszystkim wymiaru czasu pracy, ale też regulacji w systemie opłat drogowych oraz przepisów socjalnych. Ściśle doprecyzowana została kwestia przerwy – kierowca ma prawo do niej po 4,5 godziny jazdy, podczas gdy zmienia go drugi kierowca. Nie było do tej pory wyraźnych wytycznych w tej sprawie i posiłkowano się przepisami ogólnymi.

 

Są też ustalenia dotyczące pauz w wykonywaniu pracy. Można je odebrać w czasie 4 tygodni, a nie jak do tej pory dwóch. W trakcie tego czterotygodniowego czasu kierowca ma prawo do 4 pauz trwających 45 godzin, albo 2 pauz po 45 godzin i 2 pauz po minimum 24 godziny. Kolejność nie ma znaczenia, natomiast obowiązuje konieczność odbycia 45 godzinnych pauz, a także takich, które wyniknęły ze skrócenia pauz tygodniowych. Miejsce w jakim kierowca ma odebrać takową pauze musi mieć odpowiednie warunki noclegowe i sanitarne. Może być to własne lokum lub wskazane przez kierowcę i opłacone przez pracodawcę.

 

Wjazd lub zjazd z promu uregulowano w ten sposób, że odpoczynki dzienne czy tygodniowe skrócone, mogą zostać dwa razy przerwane w trakcie wykonywania tych czynności. Dokonane zostaną regulacje w artykule 12, dotyczącym uniknięcia kary za nierespektowanie przerw, odpoczynków i czasu pracy. Pojawi się teraz opcja, która umożliwia zjazd do miejsca odpoczynku lub do domu.

 

Wiele zmian będzie też w przepisach regulujących zawód przewoźnika. Będą to przede wszystkim wymagania finansowe, a tutaj nowość polegająca na nałożeniu regulacji na przewoźnika, który prowadzi transport pojazdami do 3,5t: 1800 Euro na pierwsze auto i 900 Euro na każde kolejne. Zmiany będą też dotyczyły polis OC zawodowego, które już nie będą honorowane. Natomiast znaczenia nabiorą finansowe zeznania roczne i bankowe gwarancje, a siedziba firmy w danym kraju będzie musiała zatrudniać ludzi oraz posiadać aktywa w tym państwie w jakim jest założona.

 

Na koniec ważny temat o delegowaniu pracowników. Będa oni podlegać przepisom o delegowaniu, jeżeli limit dni pobytu zostanie przekroczony. Jeśli czas jest krótszy niż zakładają przepisy danego państwa członkowskiego, nie ma obowiązku spełniania przepisów o płacy minimalnej oraz dokumentowania takowego pobytu. Limit jaki proponuje KE to 3 dni.

 

Przedstawione wyżej, jak też inne regulacje poddane są teraz pod rozpatrzenie. Na razie nie jest podany ostateczny termin ustaleń, natomiast na pewno nie będą one mocno odbiegać od tych wyżej wymienionych.