Jakie inwestycje przyniesie Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

No Tags | Uncategorized

W ramach RPO planowane są nadal nowe inwestycje, których realizacja rozpocznie się niebawem. Jedną z nich jest jest obwodnica Tuchowa w województwie małopolskim. Oddanie do użytku ma nastąpić z końcem listopada 2019 roku, a cała budowa będzie kosztować ponad 50 mln złotych.

 

Długość obwodnicy wyniesie prawie 3 km, a przebiegać będzie z lewej strony mostu na rzece Białej. Trasa będzie miała trzy ronda, pierwsze przed w/w mostem, drugie w drodze na Ryglice, natomiast trzecie połączy obwodnicę z drogą wojewódzką 977.

 

Celem inwestycji jest usprawnienie łączności drogowej między Tarnowem, a Gorlicami oraz odciążenie ulic Tuchowa. Przez miasto, każdego dnia przejeżdża kilkaset tirów, które są nie tylko uciążliwe dla mieszkańców, ale też dla sytuacji miejskich dróg. Kwota ponad 50 mln złotych, w 85% ma zostać pozyskana z RPO, pozostałą wartość pokryje samorząd województwa.

 

Województwo małopolskie mocno stawia na rozbudowę infrastruktury drogowej, a plany sięgają 2023 roku. Do tego czasu ma powstać 14 obwodnic, rozbudowanie 278 km wojewódzkich dróg oraz remont 84 km obecnych dróg. Wszystkie inwestycje o których mowa powyżej wyniosą ponad 2,4 mld złotych.

 

W ramach tego programu inwestuje się także w kolej. Projekt o tytule: “Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew”, znajduje się w spisie RPO z wartością około 91,5 mln złotych. Aktualnie samorząd lubelski jest w trakcie rozmów z PKP PLK, aby ostatecznie postanowić jakie zasoby finansowe będą potrzebne na kolejne inwestycje z włączeniem środków unijnych. W następnej kolejności zaplanowano o staranie się o środki na sfinansowanie modernizacji linii Rejowiec – Hrebenne oraz Zamość – Hrubieszów. Inne projekty wymagają uzyskania zgody Komisji UE.

 

Zarząd PKP z zaoszczędzonych środków z prac na linii 30, zdołały podjąć już czynności do kolejnego projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada”. Aktualnie PKP poszukuje wykonawcy, którego wyłoni w drodze przetargu.