Jaka jest różnica pomiędzy transportem a spedycją?

· · · | Uncategorized

Wszyscy znamy i często używamy takich pojęć z zakresu logistyki jak „transport” i „spedycja”. Niektórzy używają ich zamiennie, czy jednak są to terminy równoznaczne?
Pierwszy raz pojęcie „logistyki” pojawia się już w X wieku naszej ery w kontekście działań wojennych.
 
Bardziej bliska nam odmiana związana z konkretnymi usługami, swoje początki określa na okolice lat 50′ ubiegłego wieku, kiedy zapotrzebowanie na stałe kanały dystrybucji i transportu towarów zaczęło gwałtownie rosnąć. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami i składowanie. Wśród nich wyróźniamy także spedycję (część działań logistycznych) i transport (część działań spedycyjnych).
 
Spedycja
 
Najprościej rzecz ujmując, spedycja jest szeregiem procesów dotyczących organizowania transportu towarów. Jest to więc w swej istocie termin wchodzący w skład logistyki, jednak zawężający swój obszar do przemieszczania dóbr w ramach działalności gospodarczej i obowiązujących przepisów prawa.
Spedycja zajmuje się:
• gromadzeniem i przyjmowaniem zleceń,
• zawieraniem umów z klientem,
• kompletacją dokumentacji,
• organizacją środków transportu,
• nadawaniem przesyłek.
 
Transport
 
Jest pojęciem o najwęższym znaczeniu w stosunku do omawianej poprzednio logistyki i spedycji. Wchodzi on w integralny i ostateczny skład działań spedycyjnych, a więc jest odpłatnym przemieszczania towarów, produktów i ludzi z punktu A do punktu B.
Istnieją różne rodzaje transportu:
• transport drogowy,
• transport kolejowy,
• transport morski,
• transport powietrzny,
• transport rurociągowy,
• i wiele innych nie ograniczających się wyłącznie do środka przewozu.