Jak wygląda transport w Japonii?

No Tags | Uncategorized

Japonia jest kolebką najnowszych technologii i doskonałej organizacji wszelkich procesów czy to produkcji, czy rozwoju. Nic więc dziwnego, że i w zakresie transportu spotkamy się z doskonale funkcjonującymi systemami. Infrastruktura kolejowa i drogowa jest tam na najwyższym poziomie, a tunele i mosty biją rekordy pod względem swoich długości(np. tunel podmorski Seikan, o długości 54 km i Akashi Kaikyō, najdłuższy na świecie most wiszący – 3,9 km).

 

Japończycy borykają się z nie lada wyzwaniem, ponieważ kraj leży na styku płyt tektonicznych, co powoduje liczne i bardzo silne trzęsienia ziemi, jak też jest w zasięgu trzech stref klimatycznych, co często obfituje w skrajne zjawiska pogodowe. Mimo tych wszystkich niedogodności Japonia jest najbardziej rozwiniętym krajem pod względem gospodarczym, a także organizacyjnym.

 

Sieć dróg posiada największą na świecie gęstość, a łączna łączna długość wynosi 1 196 999 km. Dla porównania archipelag wysp, na których znajduje się ten kraj posiada 3,3 tyś km długości. W tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu, ponieważ transport drogowy, który jest wysoce rozwinięty i mocno eksploatowany, jest równie najdroższy na świecie.

 

Kolej natomiast jest dumą Japończyków i zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem łącznej długości linii, która wynosi 23 000 km. Japończycy szczycą się pociągiem Shinkansen, który osiąga prędkość 300 km/h.

 

Ze względu na swoje usytuowanie również i transport lotniczy jest wysoce rozwinięty pod względem przewozów pasażerskich, ale też transportu ładunków. Transport wodny nie pozostaje w tyle względem światowej czołówki i wiedzie prym pod względem liczby jednostek we flocie handlowej – liczy 702 statki. Ze względu na swoje usytuowanie transport wodny jest wysoce eksploatowany zarówno w towarach importowanych jak też eksportowanych.

 

Japonia ze względu rozwiniętą gospodarkę ma wysokie zagrożenie smogiem, który nie tylko powstaje nad krajem, ale też nadciąga znad Chin Dlatego w największych miastach mieszkańcy noszą maski, które mają ich chronić przed tym śmiertelnym zagrożeniem.