Jak wygląda budowa Via Carpatia?

No Tags | Uncategorized

Budowa ogromnej inwestycji o nazwie Via Carpatia powoli nabiera tempa. Konkretnie jest na etapie wyboru podwykonawców. Przypomnijmy, że trasa jest międzynarodowa i ma powstać na terenie Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i zakończyć się na Grecji.

 

Finalizacja części prac i oddanie do użytku 24 kilometrów “naszej” części trasy dotyczącej odcinka Lublin – Lubartów, ma nastąpić do roku 2024.

 

Koszt inwestycji w/w wycinka trasy szacowany jest na około 5,5 mln zł.

 

Kryteria wyboru wykonawcy to jak się okazuje nie tylko cena. Przedsiębiorstwa jakie startowały do przetargu, podały zakresy od 3,8 mln zł do 6,8 mln zł. Przy wyborze wykonawcy będą brane pod uwagę: zatrudnienie bezrobotnych oraz doświadczenie pracowników.

 

Rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA – Pan Krzysztof Nalewajko – powiedział, że podpisanie umowy przewidywane jest na I kwartał nowego roku.

 

Pierwszym etapem prac ma być przeprowadzenie badań geologicznych, a następnie zaproponowanie technicznych wariantów, które będą zawierały konkretne rozwiązania: ścieżki piesze i rowerowe, drogi obsługujące ruch lokalny, kształt węzłów i obiekty inżynierskie. Kolejnym etapem będzie przetarg w tzw. systemie projektuj i buduj. Prace drogowe mają się rozpocząć w 2020 roku, a zakończyć w 2024.

 

Część Via Carpatia to droga ekspresowa nr 19. W województwie lubelskim będzie wynosić 200 kilometrów. Koszt tej inwestycji będzie wynosił około 6,4 mld zł. Obecnie istnieje już 35 km tej trasy, ale zostanie ona rozbudowana, ponieważ miejscami występują tam odcinki jednojezdniowe. Jeszcze w tym roku GDDKiA chce podpisać umowę na wykonanie odcinków od Lubartowa do granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego. Do tej pory podpisano porozumienie dotyczące 33 km odcinka Kraśnik – węzeł Lasy Janowskie, natomiast trasa od Lublina do Kraśnika, wynosząca 42 km, jest na etapie przetargu.

 

Polski odcinek Via Carpatia ma w całości wynosić 700 km, a wykonanie oszacowano na około 30 mld zł. W tym momencie ma ona zapewnione pełne finansowanie i jest pod nadzorem, specjalnie dla tego projektu utworzonego, zespołu powołanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.