Importujesz? Te informacje na pewno będą przydatne

· · · · | Spedycja

pic_1

Dzięki Generalnemu Systemowi Preferencji Taryfowych (GSP), importerzy mogą zminimalizować swoje koszty transportu. GSP pozwala na znoszenie lub obniżanie stawek celnych dla importujących z krajów rozwijających się.  

Aby importer mógł korzystać z preferencji celnych towar musi spełniać reguły pochodzenia, a pochodzenie towaru musi zostać udokumentowane prawidłowo sporządzonym dowodem pochodzenia. Oznacza to, że jeśli dany kraj jest objęty GSP to importer zapłaci mniejsze cło lub wcale go nie zapłaci.

 

Warto więc mieć świadomość tego jakie kraje się do tego kwalifikują i jak to wygląda. Takie informacje można zawsze na bieżąco uzyskać od agencji celnej.

Jako dowód pochodzenia towaru należy przedłożyć:

  • świadectwo na formularzu A  tzw. FORM A
  • deklarację sporządzoną przez eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, który opisuje produkty w sposób szczegółowy, zwaną „deklaracją na fakturze”

Oba powyższe dokumenty uprawniają do zastosowania w Polsce przy odprawie celnej preferencyjnych stawek.

 

„Rozwój poprzez handel”, tak brzmi hasło, które przyświeca idei udzielania przez kraje unijne preferencji celnych wszystkim krajom rozwijającym się i najmniej rozwiniętym. Wszystko po to aby zmniejszać w tych krajach skalę ubóstwa i promować politykę zrównoważonego rozwoju. Oczywiście jest to korzystne rozwiązanie dla rodzimych importerów.

 

Wśród towarów, które preferencjom nie podlegają są: broń, amunicja, banany, cukier i ryż. Natomiast dla wszystkich pozostałych krajów możliwe są obniżki stawek celnych, opierając się na wrażliwości (sensitivity) produktów. Specjalnymi obniżkami stawek celnych objęte są kraje, które:

  • przestrzegają przepisów dotyczących prawa pracy zdefiniowanych przez konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy lub
  • stosują się do zaleceń w zakresie ochrony środowiska oraz
  • zwalczają produkcję i przemyt narkotyków

 

Podsumowując, jeśli jeszcze nie słyszałeś o preferencyjnych stawkach cła w imporcie warto przeanalizować listę aktualnych beneficjentów Generalnego Systemu Preferencji Celnych :)

 

Podstawa prawna:
• art. 27 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. WE L 302 z 19.10.1992 r. z późn. zm.),
• art. 66-97w rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. wprowadzającego przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz. U. UE L 253 z 11.10.1993 r. z późn. zm.), zmienione ostatnio Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1063/2010 z dnia 18 listopada 2010r. (Dz. U. UE L 307 z 23.11.2010) oraz załącznik 17 i 18 do tego rozporządzenia.

 

 

Źródło: Ministerstwo Finansów