Gdzie eksportować? Te kraje wkrótce usłyszą o polskich produktach.

· · · | Ciekawostki

Ministerstwo Rozwoju wybrało pięć rynków perspektywicznych, na których przez najbliższe 3 lata prowadzić będzie intensywną promocję polskiej gospodarki. Do wybranych rynków należą: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości nt. możliwości importu z krajów pozaunijnych, często odległych, kosztowych, ale posiadających duży potencjał. Odpowiednia promocja naszych produktów we wskazanych powyżej krajach ma pomóc naszym eksporterom w ekspansji produktów.

Wiemy już gdzie nastąpi promocja polskiej gospodarki ale w zakresie jakich branż? Realizacja programów promocji odbywać się będzie dla następujących branż:

 1. Sprzęt medyczny
 2. Maszyny  urządzenia
 3. IT/ICT
 4. Biotechnologia i farmaceutyka
 5. Moda polska
 6. Kosmetyki
 7. Budowa i wykańczanie budowli
 8. Jachty i łodzie
 9. Meble
 10. Polskie specjalności żywnościowe
 11. Sektor usług prozdrowotnych
 12. Części samochodowe i lotnicze

Wybór wyżej wymienionych branż poprzedzony został wieloaspektową analizą danych uzyskanych z różnych źródeł informacji.

W ramach prac przygotowawczych Ministerstwo Rozwoju zleciło dwóm niezależnym instytutom badawczym przeprowadzenie analizy innowacyjnych branż, produktów i usług polskiej gospodarki o charakterze proeksportowym, które można promować na rynkach zagranicznych.

Każdy z instytutów, wykorzystując różnorodne wskaźniki makroekonomiczne, stworzył listę 20 branż i produktów proeksportowych o potencjale wizerunkowym, które wpisują się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Dla  branż opracowane zostaną szczegółowe zakresy programów promocji, w których określone zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców, na uczestnictwo, w których możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków poddziałania 3.3.3 PO IR oraz działania ogólne promujące całą branżę – finansowane ze środków poddziałania 3.3.2 PO IR. 

Obecnie dla każdego z rynków opracowywany jest odrębny program promocji, w ramach którego określone zostaną narzędzia promocyjne służące zwiększeniu poziomu eksportu na danym rynku. Każdy z programów składać się będzie z dwóch części.

W ramach pierwszej części wskazane zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców. Udział przedsiębiorców w tych działaniach sfinansowany zostanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach drugiej części, wyszczególnione zostaną działania promujące istotę wybranych branż oraz działania promujące polską gospodarkę. W części tej znajdą się między innymi takie działania jak: organizacja misji przyjazdowych kontrahentów, artykuły sponsorowane w prasie czy działania informacyjno-promocyjne na danym rynku.

Istnieją duże szanse, że programy promocji pomogą w znalezieniu nowych potencjalnych Klientów  z krajów Algierii, Indii, Iranu, Meksyku i Wietnamu. 

Wide Bridge dzięki siatce połączeń na całym świecie, może realizować przesyłki od drzwi do drzwi. Chętnie przygotujemy wyceny na transport z wyżej wymienionych krajów. Zachęcamy do wysyłania zapytań na quotes@widebridge.pl