Bramki na autostradzie

No Tags |

Bramki na autostradzie

Stryków, 28.06.2011. Bramki do poboru op³at na wjeŸdzie na odcinek autostrady A2 Stryków – Konin. Od 1 lipca za przejazd t¹ drog¹ pobierana bêdzie op³ata w wysokoœci 0,2 z³ za przejechany kilometr. (gm/kru/bpt) PAP/Grzegorz Micha³owski