Co to jest KREPTD?

No Tags | Uncategorized

Od 30 listopada 2017 działa KREPTD, czyli Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Jest on częścią europejskiego Rejestru o nazwie ERRU.

 

System jest nie tylko ewidencyjnym spisem międzynarodowych firm transportowych, ale też zbiorem informacji o profilu działalności i jej doświadczeniu. Daje to niejako możliwość porównania, oceny i właściwego wyboru dla klientów, którzy poszukują konkretnych usług transportowych.

 

Z rejestru mogą korzystać klienci na całym świecie, nie tylko ci z krajów UE.

 

Drugą ważną cechą ewidencji jest informacja o naruszeniach oraz osobach, które zostały wykluczone z możliwości kierowania firmami transportowymi.

 

Na chwilę obecną w Rejestrze jest 23 tyś. firm, które świadczą międzynarodowe usługi transportowe.

 

Naruszenia, których dopuszczą się firmy widniejące w rejestrze, mogą przyczynić się do utraty jej dobrej reputacji. Ponadto takie informacje mogą być podstawą do wszczęcia postępowania. W zakresie naruszeń może być np. zbyt długi czas jazdy, niewystarczająca liczba odpoczynków lub skrócenie ich czasu trwania. Mogą  to być też takie czynniki jak przekroczenie dopuszczalnej masy ładunku, czy niesprawne technicznie pojazdy.

 

KREPTD prowadzi Główny Inspektor Transportu Drogowego i to on jest administratorem wszystkich danych zawartych w Rejestrze.

 

Baza składa się z trzech ewidencji:

  1. Przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  2. Poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  3. Osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

 

Rejestr ma być dostępny poprzez dedykowane aplikacje, z których będą mogły korzystać organy upoważnione do zamieszczania informacji. Ma to zapewnić płynny i szybki przepływ danych pomiędzy instytucjami. Ewidencja służy także propagowaniu uczciwej konkurencji, poprawieniu bezpieczeństwa oraz jakości pracy kierowców. Ma też wykluczyć z rynku nieuczciwe podmioty.

 

W przyszłości KREPTD posłuży analizom i badaniom, w celu rozwoju sektora transportowego.