Bezpieczeństwo w transporcie na podstawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku

· · · | Transport

Bezpieczeństwo to jeden z ważniejszych aspektów transportów, ma w oczywisty sposób przełożenie na zdrowie pracowników, ale również kwestie ekonomiczne — bezpieczny transport to oszczędność czasu i środków dla każdej z zainteresowanych stron. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bierze to pod uwagę, dlatego w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku zostały ujęte zmiany, które mają doprowadzić do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.
 
Infrastruktura kolejowa
 
W ramach SRT przyjęto między innymi zabudowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym ERTMS w liniach kolejowych budowanych w latach 2014-2020, w liniach zmodernizowanych we wcześniejszym terminie oraz w ramach realizacji projektów mililokalizacyjnych. Skutkiem będzie poprawienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami przeznaczonymi dla ruchu samochodowego.
 
Oprócz tego transport kolejowy zostanie oddzielony od ruchu pasażerskiego. Jak zwrócono uwagę w SRT potrzeba rozdzielenia tych dwóch rodzajów ruchu kolejowego wynika min. z rosnących prędkości pociągów pasażerskich. Warto zauważyć, że jak na razie polska sieć transportu kolejowego jest niedoinwestowana, nie stanowi spójnej całości i nie spełnia wymagań, stawianych przed nowoczesnym systemem transportowym. Jednak według raportu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju sieć bazowa, która będzie spełniała te wymogi powstanie do roku 2030 i będzie składała się z 9 głównych korytarzy komunikacyjnych.
 
Infrastruktura drogowa
 
Równolegle – cały czas postępuje rozwój sieci dróg ekspresowych oraz autostrad. Należy zwrócić uwagę, że od roku 2003 do roku 2011, dzięki rozwojowi infrastruktury drogowej ilość osób poszkodowanych w wypadkach spadła o ponad 20%. W tym czasie łączna długość dróg ekspresowych oraz autostrad wzrosła o ok. 90%, widać więc wyraźną korelację.
 
Według SRT poziom bezpieczeństwa transportu w Polsce ma cały czas rosnąć – w 2015 roku drogowa sieć bazowa była gotowa już w 61%, a kompleksowa (bazowa + wspomagająca) w 16%. Do 2023 roku poziom ukończenia całości planowanych inwestycji ma wynosić kolejno 88% dla sieci bazowej oraz 33% dla sieci kompleksowej.
 
Zauważalna jest stała tendencja – w każdym rodzaju opisywanego transportu dąży się do bezkolizyjnej organizacji ruchu.