Projekt nowelizacji dot. resortu gospodarki morskiej – nadzieją na przyspieszenie jej rozwoju?

· · | Transport

W poniedziałek Sejm skierował do prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych projekt nowelizacji dot. Resortu gospodarki morskiej. Poseł wnioskodawca Marcin Horała podkreślił, że celem projektu jest wzmocnienie kompetencji ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.   Uzasadnienie do projektu podkreślało stworzenie ministrowi do spraw gospodarki morskiej , rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumentów prawnych , które […]

Read More